...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
B. Němcovej 3
042 00 Košice
tel.: +421-55-602 76 02 (sekretariát)
fax: +421-55-62 535 82
dispečing: +421-55-602 76 44 /76 55
       +421-55-602 51 33 (VoiceMail)

Centrálne projekty

  • MAIS -Modulárny Akademický Informačný Systém (2006-2008)
    prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
    Zabezpečenie vývoja a implementácie komplexného integrovaného informačného systému na podporu pedagogického procesu, ktorý je založený na modernej viacvrstvovej systémovej architektúre. Cieľ sa dosahol vzájomnou spoluprácou univerzity a profesionálnej slovenskej softvérovej spoločnosti. Riešenie inovácie doposiaľ používaných technológií na univerzite.
Akcie dokumentu
Privátna zóna


Privátna zóna


 
  • Email - prihlásenie
  •  
2009 Ústav výpočtovej techniky