...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
B. Němcovej 3
042 00 Košice
tel.: +421-55-602 76 02 (sekretariát)
fax: +421-55-62 535 82
dispečing: +421-55-602 76 44 /76 55
       +421-55-602 51 33 (VoiceMail)

Interné

 1. Neplatené služby (informácie poskytne Dispečing ÚVT)
  1. Podpora používateľov na TUKE.
  2. Správa centrálneho autentifikačného systému (CAS) pre potreby TU. Pridelenie jedinečného loginu každému zamestnancovi a študentovi, ktorý sa nemení počas celého ich pôsobenia na TU.
  3. Vydávanie karty zamestnanca/študenta/hosťa.
  4. Vytvorenie elektronickej poštovej schránky zamestnanca/študenta/hosťa.
  5. Správa prideleného adresného priestoru IPv4/IPv6 a prideľovanie sieťových parametrov všetkým sieťovým prvkom na TU, najmä PC.
  6. Správa domény tuke.sk a domény canet.sk.
  7. Zabezpečenie prístupu zamestnancov a hostí cez rampový systém TUKE.
  8. Zabezpečenie WiFi služby.
  9. Prideľovanie web priestoru zamestnancom.
  10. Prevádzka Regionálneho uzla SANET na TU v Košiciach.
  11. Zabezpečenie prístupu zamestnancov/študentov do akademického systému MAIS.
  12. Administrácia osobných počítačov Rektorátu TUKE.
  13. Inštalácia a prideľovanie prístupových práv do ekonomického informačného systému SAP R/3.
  14. Zabezpečenie prevádzky web stránky TUKE a Interného telefónneho zoznamu TUKE.
  15. Prevádzka systému IBM Cognos 8 Business Intelligence pre potreby pedagogického manažmentu TUKE a pre výučbové účely.
  16. Prevádzka servera omega.tuke.sk pre potreby výučby TU.
 2. Platené služby (informácie poskytne zuzana.dzurnakova@tuke.sk)
  1. Fyzický hosting hardvéru pre pracoviská TUKE.
  2. Inštalácia pracovných aplikácií na súkromné počítače so súhlasom nadriadeného pracovníka a pri dodržaní Prevádzkového poriadku počítačovej siete TUNET a Informačného systému TUKE a pri dodržaní licenčných podmienok inštalovanej aplikácie.
  3. Konzultácie v oblasti počítačových sietí, operačných systémov, databázových a informačných systémov po dohode.
 3. Formuláre (sú prístupné po prihlásení sa jedinečným loginom t.j. ako do pošty)
Akcie dokumentu
Privátna zóna


Privátna zóna


 
 • Email - prihlásenie
 •  
2009 Ústav výpočtovej techniky