ÚVT ...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
B. Němcovej 3
042 00 Košice
tel.: +421-55-602 76 02 (sekretariát)
fax: +421-55-62 535 82
dispečing: +421-55-602 76 44 /76 55
       +421-55-602 51 33 (VoiceMail)

História

Vznik ÚVT – 1.7.1974

Ústav výpočtovej techniky VŠT (teraz Technická univerzita) vznikol spojením Katedry riadenia výrobných procesov HF VŠT a Výpočtového strediska KF ako celoškolské pracovisko VŠT zaisťujúce pre študentov a zamestnancov služby výpočtovej techniky. Jediným počítačom bol sálový počítač M 6000 (vyrobený v ZSSR), neskôr ho nahradili EC 1021, EC1033, počítače SMEP. Veľké sálové počítače potrebovali klimatizované veľké sály a nosičmi dát boli najprv papierové pásky, štítky, magnetické pásky, obrovské disky. Pracovalo sa na zmeny a zamestnanci školy a študenti si museli k svojej práci či zadaniam objednávať počítačový čas, a neraz trávili poobedia a noci pri počítači vo výpočtovom stredisku. Neboli siete, nebola e-mailová pošta. Kontakt medzi pracovníkmi ÚVT a používateľmi výpočtovej techniky bol viac osobný ako je to dnes.

Rok 1990 je rokom zmien

V roku 1990 bola z ÚVT odčlenená veľká skupina zamestnancov na Banícku fakultu VŠT (v súčasnosti Fakulta BERG), kde mnohí z nich doteraz pôsobia ako pedagógovia.

Ľudia sa menia

V priebehu 35 rokov pôsobenia ÚVT sa vystriedalo viac než 350 zamestnancov. Na začiatku mal ústav asi 20 zamestnancov. V osemdesiatych rokoch pracovalo na ústave až 150 ľudí a pokrývali širokú škálu činností od vedeckej činnosti, programovanie robotov, programovanie riadenia činnosti pecí, mzdy, knižnice atď., až po výchovu študentov v oblasti výpočtovej techniky. Mnoho kvalifikovaných ľudí odišlo z ÚVT do firiem a podnikov alebo si založili vlastné firmy a úspešne podnikajú. V súčasnosti zabezpečuje IKT služby pre univerzitu 46 zamestnancov a škála ich činností je ešte rozmanitejšia.

riaditelia ÚVT

1974 – 1990 prof. Ing. Imrich Koštial, CSc.

1990 – 1993 Ing. Alexander Sidár

1993 – 1997 Ing. Ján Šandrej

1997 – 2008 prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.

od 2009 Ing. Martin Chovanec, PhD.

 

 

 

Akcie dokumentu
Privátna zóna


Privátna zóna


 
  • Email - prihlásenie
  •  
2009 Ústav výpočtovej techniky