ÚVT ...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
B. Němcovej 3
042 00 Košice
tel.: +421-55-602 76 02 (sekretariát)
fax: +421-55-62 535 82
dispečing: +421-55-602 76 44 /76 55
       +421-55-602 51 33 (VoiceMail)

Zamestnanci

 

Ústav výpočtovej techniky
telefón predvoľba: +421 55 602 +číslo klapky

Ing. Martin Chovanec, PhD. riaditeľ kl. 7606
Ing. Zuzana Dzurňáková, PhD. tajomníčka ÚVT kl. 7605
Hospodársko správne oddelenie
Agáta Adzimová sekretariát kl. 7602
Helena Mergeščíková   kl. 7613
Splnomocnenec pre IS MAIS
Ing. Martin Chovanec, PhD.   kl. 7606
Koordinátor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
prof.Ing. Peter Sinčák,CSc.   kl. 7642
Koordinátor celoškolských projektov
doc.Ing. Milan Šujanský, CSc.   kl. 2119

Útvar sieťových a prevádzkových služieb

Ing. Peter Gerda vedúci útvaru kl. 7608
Oddelenie technických prostriedkov a multimédií
Ing. Ján Mura vedúci oddelenia kl. 7614
Viktor Hézsely   kl. 7621
Peter Lukáč   kl. 7622
Ľubor Tatranský   kl. 7623
Oddelenie prevádzky a dispečingu
Mária Kmeťová vedúca oddelenia kl. 7611
Ľudmila Hrušovská   kl. 7603
Ing. Jozef Kočan   kl. 7603
Denisa Kolesárová   kl. 7603
Janka Kriváková   kl. 7644
kl. 5133
Ľubomír Takáč   kl. 7655
kl. 5133
Oddelenie počítačových sietí a operačných systémov
Ing. Dezider Guspan vedúci oddelenia kl. 7609
Mgr. Andrea Ferenceiová    kl. 7666
Ing. Peter Mann   kl. 7612
Ing. Helena Mihoková   kl. 7617
Ing. Jana Mižíková   kl. 7631
Ondrej Molnár   kl. 7630
Ing. Miroslava Papcunová   kl. 7632
prom.mat. Ladislav Pivka, CSc.   kl. 7640

Útvar informačných systémov

Ing. Marta Dupkalová vedúca útvaru kl. 7604
Oddelenie prevádzky, integrácie informačných systémov a koordinácie centrálnych projektov
RNDr. Gabriela Janočková vedúca oddelenia kl. 7610
Ing. Peter Antal   kl. 7619
Ing. Bc. Ingrid Ďurčanská   kl. 7633
Ing. Juraj Galko   kl. 7607
Ing. Eva Koperdáková   kl. 7639
Ing. Alžbeta Košková   kl. 7634
Ing. Slavomír Salanci, PhD.   kl. 7635
Ing. Adriena Šišková   kl. 7638
Oddelenie pedagogického informačného systému
Ing. Helena Tóthová vedúca oddelenia kl. 7615
Ing. Lucia Novotná
  kl. 7637
RNDr. Amália Kováčová   kl. 7637
Iveta Kvitkovičová   kl. 7626
Ľudmila Lavrinová   kl. 7627
Ing. Richard Lonščák, PhD.   kl. 7625
Zuzana Majorošová   kl. 7628

 

Akcie dokumentu
Privátna zóna


Privátna zóna


 
  • Email - prihlásenie
  •  
2009 Ústav výpočtovej techniky